Uslovi korišćenja

Leader apartmani

  • Agencija “Leader apartmani” vrši izdavanje apartmana  isključivo na dnevnom nivou.
  • Gosti vrše plaćanje pri dolasku i preuzimanju ključeva, jedini način plaćanja je gotovinski u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
  • U koliko gost rezerviše apartman na 10 ili više noći , dužan je da uplati depozit u visini od 20% od ukupne cene aranžmana.
  • U slučaju otkazivanja rezervacije gost je dužan da nas obavesti minimum 24h pre dolaska bez nadoknade.U slučaju rezervacije koja podleže depozitu (duze od 10 noći) , potrebno je da nas gost obavesti 72h pre dolaska.U koliko nas gost ne obavesti u navedenom vremenu , depozit zadržava agencija “Leader apartmani”.
  • Vreme ulaska u apartman je od 14h, a vreme napuštanja apartmana je do 12h, uz preuzimanje ključeva.
  • Gosti u toku boravka moraju poštovati kućni red, odnosno ne smeju praviti buku ili uznemiravati ostale stanare na bilo koji način.Vreme kućnog reda je od 14h do 17h i od 22h do 09h.
  • Pri izlasku iz apartmana gost je dužan da ostavi apartman i sve što se u njemu nalazi u stanju u kom je i zatekao pri ulasku u apartman. U slučaju napravljene štete gost snosi troškove (SVAKI APARTMAN IMA ISTAKNUT CENOVNIK U SLUČAJU NANETE ŠTETE).
  • Za vredne i dragocene stvari koje gost poseduje agencija “Leader apartmani” ne može garantovati , zato ih morate nositi sa sobom.
  • U slučaju da dodje do nepredvidjenih problema tehnicke prirode zbog kojih gost ne može boraviti u željenom apartmanu, “Leader apartmani” će obezbediti adekvatnu zamenu na sličnoj lokaciji kako bi lagodno i nesmetano nastavili svoj boravak u Beogradu.

Agencija “Leader apartmani

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.